Kullanım Koşulları
İşbu www.DecoHomeTrabzonshop.com.tr sitesinin (“Site”) tüm hakları Trabzon Öncü Zemin Yapı İnşaat Ticaret LTD.ŞTİ.’ne (“DecoHomeTrabzon Türkiye”) aittir. Sitenin Kullanıcılar ve Üyeler tarafından kullanımı aşağıdaki hüküm ve şartlara tabidir. Lütfen Siteyi kullanmadan önce aşağıdaki Site Kullanım Koşullarını (“Kullanım Koşulları”) dikkatlice okuyunuz. . Bu siteyi kullanarak, bu Kullanım Koşullarına uymayı kabul etmiş olursunuz.
Sorumluluğun Sınırlandırılması
Site’nin kullanılması, Sitede sunulan ve sağlanan veri ve bilgilerin kullanımı, bu veri ve bilgiler esasında yapılan davranışlar veya Site’ye erişim sebebiyle maruz kalınabilecek herhangi türden bilgisayar virüsleri, trojan ve benzeri kötü amaçlı yazılımlar da dahil ve fakat bunlarla sınırlı olmamak üzere, kullanıcıların ve/veya diğer üçüncü kişilerin herhangi bir sebepten ötürü uğrayabilecekleri her türlü ve tüm doğrudan ve dolaylı zarar, ziyan, hasar ve/veya kayıplar ile ilgili DecoHomeTrabzon Türkiye’nin hiçbir hukuki veya cezai sorumluluğu bulunmamaktadır. Kullanıcılar, yukarıda anılan zararlar sebebiyle DecoHomeTrabzon Türkiye’den herhangi bir talep veya iddiada bulunmayacaklarını peşinen kabul, beyan ve taahhüt etmektedir. ite’nin kullanılması, Sitede sunulan ve sağlanan veri ve bilgilerin kullanımı, bu veri ve bilgiler esasında yapılan davranışlar veya Site’ye erişim sebebiyle maruz kalınabilecek herhangi türden bilgisayar virüsleri, trojan ve benzeri kötü amaçlı yazılımlar da dahil ve fakat bunlarla sınırlı olmamak üzere, kullanıcıların ve/veya diğer üçüncü kişilerin herhangi bir sebepten ötürü uğrayabilecekleri her türlü ve tüm doğrudan ve dolaylı zarar, ziyan, hasar ve/veya kayıplar ile ilgili DecoHomeTrabzon Türkiye’nin hiçbir hukuki veya cezai sorumluluğu bulunmamaktadır. Kullanıcılar, yukarıda anılan zararlar sebebiyle DecoHomeTrabzon Türkiye’den herhangi bir talep veya iddiada bulunmayacaklarını peşinen kabul, beyan ve taahhüt etmektedir. Kullanıcıların ve/veya başkaca üçüncü kişilerin sürekli bir şekilde ve ayıpsız faaliyette bulunacağı hususunda DecoHomeTrabzon Türkiye herhangi bir taahhüt veya garanti vermemektedir. DecoHomeTrabzon Türkiye, kullanıcılara veya üçüncü kişilere karşı Sitede sunulan ve yayınlanan bilgi ve verilerin içeriği, doğruluğu, yeterliliği ve eksiksizliği hususunda herhangi bir taahhütte bulunmamakta veya bir garanti vermemektedir. DecoHomeTrabzon Türkiye site de link verilen diğer sitelerin kullanımından, sitelerde sunulan hizmet ve faaliyetlerden dolayı hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Site’nin kullanılması, Site’ye giriş veya erişim yapılması sırasında Kullanıcılar, DecoHomeTrabzon Türkiye’nin ve üçüncü kişilerin yasal haklarını göz önünde bulundurmak ve bu hakları ihlal etmemek ile yükümlüdür. Kullanıcılar, herhangi bir üçüncü kişinin yasal hakkının ihlal edilmesi sebebiyle doğacak zararlardan tamamen kendilerinin sorumlu olduklarını ve DecoHomeTrabzon Türkiye’nin bu zararlardan sorumlu tutulamayacağını peşinen kabul, beyan ve taahhüt etmektedir.
Genel Hükümler
DecoHomeTrabzon Türkiye sitede sunulan ürünleri, fiyatları, hizmetleri siteyi kullanma koşullarını ve sitede sunulan diğer bilgileri önceden bir ihtara gerek olmaksızın değiştirme, siteyi yeniden organize etme hakkını saklı tutar. İlgili değişiklikler sitede yayınlandığı anda yürürlüğe girer. Sitenin kullanımı ile birlikte bu değişiklikler de kabul edilmiş sayılır. Sitede mevcut bilgilerin doğruluk ve güncelliğini sürekli olarak kontrol etmektedir. Ancak bu bilgilerin her zaman güncel olmayabileceği üyeler ve kullanıcılar tarafından gözetilmelidir. DecoHomeTrabzon Türkiye Sitede yer alan bilgilerdeki yanlışlık, eksiklik veya yetersizlik ile ilgili sorumlu tutulamayacaktır.
Hizmetlerin Kapsamı
DecoHomeTrabzon Türkiye'nin Site üzerinden vereceği hizmet; www.DecoHomeTrabzonshop.com.tr sitesinde satışa sunulan ürünlerin; üye tarafından bedeli ödendikten sonra, DecoHomeTrabzon Türkiye 'nin stok durumunun uygun olması halinde taahhüt edilen sürede malın müşteriye kargo firması tarafından ayıpsız ve hasarsız olarak teslimidir. Bu beyan taahhüt niteliğinde addedilemez.
Fikri Mülkiyet Hakları
Site’de yer alan ünvan, işletme adı, marka, patent, logo, tasarım, bilgi ve yöntem gibi tescilli veya tescilsiz tüm fikri mülkiyet hakları DecoHomeTrabzon Türkiye’ye ait olup, ulusal ve uluslararası hukukun koruması altındadır. Site’nin ziyaret edilmesi veya bu Site’deki hizmetlerden yararlanılması söz konusu fikri mülkiyet hakları konusunda hiçbir hak vermez. Site’de yer alan bilgiler hiçbir şekilde çoğaltılamaz, yayınlanamaz, kopyalanamaz, sunulamaz ve/veya aktarılamaz. Site’nin bütünü veya bir kısmı diğer bir internet sitesinde izinsiz olarak kullanılamaz.
Mücbir Sebep
Hukuken mücbir sebep sayılan tüm durumlarda, DecoHomeTrabzon Türkiye işbu "WEB SİTESİ KULLANIM KOŞULLARI"nı geç ifa etmekten veya ifa etmemekten dolayı yükümlü değildir. Bu ve bunun gibi durumlar, DecoHomeTrabzon Türkiye açısından, gecikme veya ifa etmeme veya temerrüt addedilmeyecek veya bu durumlar için DecoHomeTrabzon Türkiye nin herhangi bir tazminat yükümlülüğü doğmayacaktır.
Uygulanacak Hukuk ve Yetki
İşbu "WEB SİTESİ KULLANIM KOŞULLARI VE ÜYELİK SÖZLEŞMESİ"nden kaynaklanacak ihtilaflar Türk Hukuku'na tabidir ve İstanbul Çağlayan Mahkemeleri ve İcra Daireleri yetkilidir.

MENU